Něco o běžcích na úvod

Jak dokazují skalní rytiny na ostrově Jáva, zcela odlišná skupina kachen přizpůsobených k pastevnímu způsobu chovu se vyvíjela po dobu čtyř tisíciletí. Pod lidským vlivem tak vznikaly kachny se vzpřímeným držením trupu a s běháky posunutými tak, aby umožňovaly snadný a rychlý pohyb po souši. Do této skupiny řadíme právě indické běžce.

Evropská historie je výrazně kratší. Kachny svým zevnějškem zaujaly námořníky, kteří je z Asie dovezli do Evropy. Odhaduje se, že to bylo kolem roku 1500. Bohužel zde postupně docházelo k masivnímu křížení s jinými druhy kachen. Nakonec byly zachráněny jen díky dovozu nových jedinců chovateli počátkem 20. století. Tehdy se objevily i u nás.

volně čerpáno z www.chovprochazka.estranky.cz

Likvidátor slimáků, kamarád a ozdoba zahrady